Pårørende

Som pårørende til en arrestant eller varetægtsfængslede opstår der mange spørgsmål, herunder spørgsmål af praktisk karakter.

Vores Advokater er omfattet af tavshedspligt i forhold til kontorets klienter, hvorfor det som udgangspunkt ikke er muligt at udtale sig om den konkrete sag og dens indhold. Derimod kan vi hjælpe med oplysninger om behov for tøj, penge mv.

Klik her for at læse fængselshåndbogen. Du kan også læse mere på fængslets respektive hjemmeside omkring indlevering af tøj og effekter samt aftale om besøg mv.


Bjerrehuus Advokater    Esplanaden 34A, 1. sal,  1263 København K    Døgntelefon: +45 91 10 30 50    CVR: 38913948