Klientoplysninger

Alle henvendelser er underlagt fuld tavshedspligt og diskretion.

Bjerrehuus Advokater er organiseret som anpartsselskab, der ejes af Christian Bjerrehuus Holding Advokatanpartsselskab, hvilket indhaves af advokat Christian Bjerrehuus. Advokat Christian Bjerrehuus er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Endvidere er advokat Christian Bjerrehuus er medlem af Advokatsamfundet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Øresundsadvokater.

Forsvarersalær fastsættes af domstolene efter faste takster. Du kan se domstolenes salærtakster her http://www.lffa.dk/Files//Files/Nye-takster-pr-1-juli-2017.pdf Salærtaksten er i øjeblikket 1.690 kr. + moms pr. time (2.112,50 kr. inkl. moms). Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet helt eller delvist hos dig.

Bjerrehuus Advokater har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan Forsikring A/S efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Christian Bjerrehuus, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Christian Bjerrehuus er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.


Bjerrehuus Advokater    Høffdingsvej 34,  2500 Valby    Døgntelefon: +45 91 10 30 50    CVR: 38913948