Bjerrehuus Advokater

SÅDAN FORLØBER EN STRAFFESAG
Det hurtige overblik

1. Anmeldelse

Politiet reagerer på eksempelvis en borgers anmeldelse om et strafbart forhold

2. Efterforskning

Politiets efterforskning indebærer en mistanke mod en eller flere personer for overtrædelse af straffeloven

3. Sigtelse

Politiet sigter en eller flere mistænkte personer for et strafbart forhold

4. Forsvarsadvokat

En sigtet har ret til en forsvarsadvokat, der bistår vedkommende i det fremadrettede forløb

5. Varetægtsfængsling

På politiets anmodning vurderer en dommer hvorvidt der er grundlag for varetægtsfængsling. Læs mere dine rettigheder her.

6. Afhøring

En sigtet vil typisk blive afhørt af politiet som en del af politiets samlede efterforskning. Man har som sigtet ret til ikke at udtale sig.

7. Tiltale

Ved efterforskningens afslutning tager anklagemyndigheden stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale mod en sigtet eller ske påtaleopgivelse og derved bortfald af sigtelsen

8. Retssag

Anklagemyndigheden skal løfte bevisbyrden for tiltaltes skyld. Retten træffer en afgørelse om hvorvidt tiltalte er skyldig, og i bekræftende fald udmåling af straf.

Det frie forsvarervalg

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, kan du frit vælge, hvilken forsvarer du ønsker. Det ikke dyrere at vælge den advokat du selv ønsker frem for den som retten vil udpege for dig, idet salæret til forsvareren fastsættes af retten ud fra faste takster. Ved frifindelse afholder statskassen omkostningerne til din forsvarer.

Hvis du er varetægtsfængslet og ønsker en anden advokat  skal du kontakte fængselspersonalet eller politiet. Du kan tillige fremsætte ønsket i ethvert retsmøde.

Det anbefales på det kraftigste, at du beder om din forsvarer tilstede så snart politiet ønsker at sigte dig og forinden du udtaler dig, uanset din situation. Du har ret til at få beskikket en forsvarer når du er sigtet.

Med en forsvarer ved din siden får du muligheden for at gennemgå, hvilke kort politiet har på hånden. Det vil sige at du med dine forsvarer bl.a. kan læse politiets afhøringer af andre personer og gennemgå tekniske spor, der kan udgøre alt fra videoovervågning, aflytningsmateriale, fingre- og DNA materiale, teleoplysninger mv.  Med udgangspunkt heri kan du med din forsvarer drøfte, hvorvidt du skal udtale dig til politiet samt gennemgå og tilrettelægge det videre forløb i sagen.

BJERREHUUS ADVOKATER ER
TILGÆNGELIGE 24 TIMER I DØGNET
OG BISTÅR KLIENTER I HELE LANDET


Bjerrehuus Advokater    Esplanaden 34A, 1. sal,  1263 København K    Døgntelefon: +45 91 10 30 50    CVR: 38913948